Đôi nét về Khoa Khoa học giáo dục – Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành.

Khoa khoa học giáo dục, đơn vị trực thuộc ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 37/ QĐ-NTT-TC ký ngày 01 tháng 03 năm 2021 với định hướng sẽ mở rộng mục tiêu và nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giáo dục Mầm non, tâm lý học và ngành công nghệ giáo dục như: Đào tạo sinh viên chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo giáo viên mầm non với đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm phù hợp yêu cầu của ngành và đáp ứng với nhu cầu xã hội.

Chi tiết

Tin tức

Xem thêm