TỔNG QUAN VỀ KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC

Khoa Khoa học Giáo dục (tiền thân là Khoa Giáo dục Mầm non) được thành lập theo quyết định số 51/QĐ-NTT-TC ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU). Đây là Quyết định giao nhiệm vụ cho Khoa Giáo dục Mầm non chủ quản đào tạo bậc Đại học ngành Giáo dục Mầm non với định hướng sẽ mở rộng mục tiêu và nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giáo dục Mầm non như: Đào tạo sinh viên chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo giáo viên mầm non với đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm  phù hợp yêu cầu của ngành và đáp ứng với nhu cầu xã hội.

Tháng 6/2023 căn cứ theo Quyết định số 14/NQ-HĐT ngày 24 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Trường về việc tách Khoa Du lịch và Truyền thông sáng tạo thành hai Khoa: Khoa Du lịch và Khoa Truyền thông sáng tạo, điều chuyển Ngành Tâm lý học về trực thuộc Khoa Khoa học Giáo dục. Căn cứ Định hướng chiến lược phát triển của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngày 20/06/2023 Hiệu trưởng trường đã ký quyết định số 929/QĐ-NTT về việc đổi tênKhoa Giáo dục Mầm non thành Khoa Khoa học Giáo dục. Như vậy hiện Khoa Khoa học Giáo dục đang quản lý 02 chương trình đại học, bao gồm ngành Tâm lý học được mở năm 2019,ngành Giáo dục Mầm non được mở năm 2021. Dự kiến sẽ có ngành Công nghệ Giáo dục trong thời gian tới.

Để phát triển theo định hướng đáp ứng tốt nhu cầu chuẩn hóa, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đội ngũ chuyên viên Tham vấn Tâm lý, Khoa Khoa học Giáo dục Đại học

Nguyễn Tất Thành đã lập kế hoạch chiến lượcphát triển với những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ ưu tiên… thể hiện rõ sứ mạng và tầm nhìn đến năm 2030 của Khoa.

Sứ mạng

Khoa Khoa học Giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có sứ mạng đào tạo đội ngũ nhân viên, chuyên viên Tham vấn – Trị liệu Tâm lý, Tham vấn – Quản trị nhân sự, giáo viên Tâm lý,

giáo viên mầm non chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục của đất nước (đặc biệt là khu vực miền Nam – Tây Nam Bộ) và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Khoa học Giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ là đơn vị Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, chuyên viên Tham vấn – Trị liệu Tâm lý, Tham vấn – Quản trị nhân sự, giáo viên Tâm lý,

giáo viên mầm non có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác Đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật về Tâm lý và Giáo dục mầm non trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

  • Flexibility (Năng động trong công việc, trong nghiên cứu khoa học, trong giải quyết các công việc…);
  • Creativity (Sáng tạo: say mê, tìm tòi, học hỏi);
  • Responsibility (Trách nhiệm với chính bản thân, với công việc, và với cộng đồng);
  • Empathy (Thấu cảm với vấn đề của thân chủ, với trẻ, với phụ huynh, với đồng nghiệp, và với cộng đồng).

Chiến lược

  • Nâng cao chất lượng Đào tạo Đại học ngành Tâm lý, ngành Giáo dục mầm non;
  • Tiếp tục, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Khoa học Giáo dục cả về số lượng lẫn chất lượng;
  • Tìm kiếm và nâng cao năng lực tham gia và chủ trì những dự án có liên quan tới ngành Tâm lý, ngành Giáo dục mầm non;
  • Mở rộng khả năng hợp tác trong và ngoài nước để phát triển khoa học Tâm lý, khoa học Giáo dục mầm non của nước nhà;
  • Coi Văn hoá và Giáo dục là hai yếu tố quan trọng làm cơ sở cho sự tác động và mục đích của tất cả các hoạt động.