Tổng quan về Khoa Khoa học Giáo dục

Khoa Khoa học Giáo dục (tiền thân là Khoa Giáo dục Mầm non) được thành lập theo quyết định số 51/QĐ-NTT-TC ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU). Đây là Quyết định giao nhiệm vụ cho Khoa Giáo dục Mầm non chủ quản đào tạo bậc Đại học ngành Giáo dục Mầm non với định hướng sẽ mở rộng mục tiêu và nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giáo dục Mầm non như: Đào tạo sinh viên chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo giáo viên mầm non với đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm phù hợp yêu cầu của ngành và đáp ứng với nhu cầu xã hội.

     

Tháng 6/2023 căn cứ theo Quyết định số 14/NQ-HĐT ngày 24 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Trường về việc tách Khoa Du lịch và Truyền thông sáng tạo thành hai Khoa: Khoa Du lịch và Khoa Truyền thông sáng tạo, điều chuyển Ngành Tâm lý học về trực thuộc Khoa Khoa học Giáo dục.

       

Căn cứ Định hướng chiến lược phát triển của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngày 20/06/2023 Hiệu trưởng trường đã ký quyết định số 929/QĐ-NTT về việc đổi tên Khoa Giáo dục Mầm non thành Khoa Khoa học Giáo dục. Như vậy hiện Khoa Khoa học Giáo dục đang quản lý 02 chương trình đại học, bao gồm ngành Tâm lý học được mở năm 2019, ngành Giáo dục Mầm non được mở năm 2021. Dự kiến sẽ có ngành Công nghệ Giáo dục trong thời gian tới.

   

Call Now