SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC

Để phát triển theo định hướng đáp ứng tốt nhu cầu chuẩn hóa, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đội ngũ chuyên viên Tham vấn Tâm lý, Khoa Khoa học Giáo dục Đại học Nguyễn Tất Thành đã lập kế hoạch chiến lược phát triển với những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ ưu tiên… thể hiện rõ sứ mạng và tầm nhìn đến năm 2030 của Khoa.

Sứ mạng

Khoa Khoa học Giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có sứ mạng đào tạo đội ngũ nhân viên, chuyên viên Tham vấn – Trị liệu Tâm lý, Tham vấn – Quản trị nhân sự, giáo viên Tâm lý, giáo viên mầm non chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục của đất nước (đặc biệt là khu vực miền Nam – Tây Nam Bộ) và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Khoa học Giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ là đơn vị Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, chuyên viên Tham vấn – Trị liệu Tâm lý, Tham vấn – Quản trị nhân sự, giáo viên Tâm lý, giáo viên mầm non có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác Đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật về Tâm lý và Giáo dục mầm non trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

  • Flexibility (Năng động trong công việc, trong nghiên cứu khoa học, trong giải quyết các công việc…);
  • Creativity (Sáng tạo: say mê, tìm tòi, học hỏi);
  • Responsibility (Trách nhiệm với chính bản thân, với công việc, và với cộng đồng);
  • Empathy (Thấu cảm với vấn đề của thân chủ, với trẻ, với phụ huynh, với đồng nghiệp, và với cộng đồng).

Chiến lược

  • Nâng cao chất lượng Đào tạo Đại học ngành Tâm lý, ngành Giáo dục mầm non;
  • Tiếp tục, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Khoa học Giáo dục cả về số lượng lẫn chất lượng;
  • Tìm kiếm và nâng cao năng lực tham gia và chủ trì những dự án có liên quan tới ngành Tâm lý, ngành Giáo dục mầm non;
  • Mở rộng khả năng hợp tác trong và ngoài nước để phát triển khoa học Tâm lý, khoa học Giáo dục mầm non của nước nhà;
  • Coi Văn hoá và Giáo dục là hai yếu tố quan trọng làm cơ sở cho sự tác động và mục đích của tất cả các hoạt động.

Call Now