Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024

Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024. Thời gian gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng từ ngày 30/5/2024 đến 17h ngày 30/6/2024.

27/02/2024  19:31
Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024- Ảnh 1.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tính tới thời điểm nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng (trước ngày 30/06/2024).

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng

Giải thưởng xem xét và trao giải cho 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 3, Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT gồm:

– Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hoá học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học và Khoa học tự nhiên khác;

– Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hoá học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác;

– Khoa học y, dược;

– Khoa học nông nghiệp;

– Khoa học xã hội;

– Khoa học nhân văn.

Điều kiện đối với đề tài tham gia Giải thưởng

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định như sau: Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính;

Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Các hình thức công bố bao gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy phép xuất bản; bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; báo cáo trình bày hoặc đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; báo cáo hoặc trưng bày, trình diễn sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar từ cấp khoa trở lên; ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của đề tài.

Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;

Khoá luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng.

Thời gian gửi hồ sơ từ ngày 30/5/2024 đến 17h ngày 30/6/2024.

Call Now