Đối thoại với sinh viên – cầu nối giúp Sinh viên và Nhà trường hiểu nhau hơn

Chiều ngày 06.03.2024 Khoa Khoa học Giáo dục đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức buổi gặp mặt và đối thoại với sinh viên năm học 2023-2024. Đây là hoạt động nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên, hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên. Thông qua việc tổ chức đối thoại với sinh viên sẽ giúp cho lãnh đạo Khoa Khoa học Giáo dục, Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, đồng thời cung cấp cho sinh viên những thông tin về nội quy, quy chế của Nhà trường liên quan tới chế độ, chính sách đối với sinh viên, quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Qua đó, kịp thời giải quyết những đề nghị, nhu cầu chính đáng của sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

Tại cuộc đối thoại này Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, các giảng viên, cố vấn học tập đã cung cấp, giải đáp những thông tin cần thiết cho sinh viên về các công việc liên quan đến học vụ, nghiên cứu khoa học, thực hành thực tập, hoạt động phục vụ công đồng, hoạt động phong trào… Đại diện lãnh đạo các Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan tới các vấn đề như các chương trình học bổng, khen thưởng, công tác tổ chức BCH Đoàn Khoa KHGD, hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên;

Trong thời gian tới, Khoa KHGD sẽ có những cải thiện, thay đổi dựa trên những ý kiến, đóng góp và trao đổi của sinh viên hôm nay để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như công tác phục vụ sinh viên trong trường.

Cuộc đối thoại với sinh viên Khoa KHGD đã kết thúc tốt đẹp. Những câu hỏi, thắc mắc của sinh viên là cơ hội giúp tập thể cán bộ, giảng viên Khoa hiểu rõ hơn trách nhiệm cần phối hợp với Nhà trường để tạo ra một môi trường tốt nhất cho sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện, nâng cao hơn nữa công tác quản lí, tổ chức hoạt động giảng dạy và học tập cho sinh viên.

Xin giới thiệu một số hình ảnh cuộc đối thoại với sinh viên Khoa Khoa học Giáo dục ngày 06/03/2024.

      

 

   

 

 

Call Now