• Trang chủ /
  • Đào Tạo
  • / Khoa Khoa học Giáo dục bảo vệ thành công Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục

Khoa Khoa học Giáo dục bảo vệ thành công Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục

                                       

                                                        ThS. Nguyễn Thị Thảo

               Sáng ngày 03 tháng 5 năm 2024, tại phòng họp A.802, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục, trình độ Đại học, mã số 7140103.

              Trong buổi họp, TS. Nguyễn Đức Danh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình mời đại diện Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục báo cáo tóm tắt đề án mở ngành đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục, trình độ Đại học, mã số 7140103.

          Thay mặt Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo, TS. Bùi Thị Việt báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Chương trình đào tạo, mục đích, nội dung chính của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục.

        Các thành viên của Hội đồng phản biện đã có những nhận xét xác đáng về chương trình đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục, cụ thể như sau:

         Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, có bảng phân tích năng lực nghề và các yêu cầu năng lực đối với SV tốt nghiệp. Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp, thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra; có đối sánh CĐR chương trình đào tạo với CĐR theo khung chương trình đào tạo quốc gia; đối sánh CĐR của chương trình đào tạo với CĐR của các trường đại học khác đáp ứng yêu cầu.

         Cấu trúc chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu với 3 chuyên ngành: Ứng dụng công nghệ vào giáo dục, Thiết kế và phát triển Công nghệ giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục.

        Thời lượng của chương trình đào tạo phù hợp (140 tín chỉ), kế hoạch giảng dạy gồm 9 học kì, phân chia các học phần học hợp lý.

        Nội dung của chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đề cương chi tiết học phần phù hợp với chuyên ngành rộng và hẹp, đầy đủ các đề mục theo cấu trúc qui định.

           Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đề nghị khoa Khoa học Giáo dục tiếp tục chỉnh sửa để chương trinnh đào tạo được hoàn thiện. Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình đã kết luận:

          “Hồ sơ mở ngành đào tạo ngành Công nghệ Giáo dục, trình độ Đại học, mã số 740103 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã được rà soát, chỉnh sửa và cập nhật phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo”. Đây chính là cơ hội để Khoa Khoa học Giáo dục có điều kiện để tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội./.

————————————————————

 

 

Call Now